Regulamin obiektu

Centrum Wypoczynku Bystre

 1.  
 2. Pokoje w ośrodku wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Jeśli Gość nie określi na jaki czas wynajmuje pokój, przyjmujemy iż pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy określić najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 6. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępnych możliwości.
 7. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, oraz standardem. W przypadku zastrzeżeń związanych z jakością usług prosimy o zgłoszenie ich pracownikowi recepcji. Pozwoli to odpowiednio zareagować.
 8. Ośrodek zapewnia:

  - Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.

  - Bezpieczeństwo pobytu, oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.

  - Profesjonalną i uprzejmą obsługę.

  - Na życzenie Gości udzielamy informacji związanych z pobytem i podróżą.

  - Na życzenie Gości budzimy o wyznaczonej porze.

 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu. Przedmioty do depozyty można pozostawić w recepcji.
 11. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika recepcji o jej wystąpieniu.
 12. Ośrodek nie dysponuje parkingiem strzeżonym.
 13. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za dokonanie wszelkiego rodzaju       uszkodzeń lub zniszczeń przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób odwiedzających go.
 14. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji ośrodka.
 15. Zgubienie klucza to koszt 50 zł.
 16. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać od godziny 07:00 do 22:00.
 17. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 07:00.
 18. Na terenie budynków całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia w którymś z pomieszczeń do rachunku  doliczony zostanie koszt jego odświeżenia wysokości 300 zł.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 20. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka albo też w inny sposób zakłócił pobyt pozostałych Gości, pracowników ośrodka lub funkcjonowanie ośrodka.
 21. Przedmioty pozostawione w pokoju po wyjeździe Gości będą odsyłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przechowywanie przedmiotów trwa dwa tygodnie.
 22. Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.