REGULAMIN OŚRODKA BYSTRE BIESZCZADY

 1. Pokoje w ośrodku wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Jeśli Gość nie określi na jaki czas wynajmuje pokój, przyjmujemy iż pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy określić najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępnych możliwości.
 6. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, oraz standardem. W przypadku zastrzeżeń związanych z jakością usług prosimy o zgłoszenie ich pracownikowi recepcji. Pozwoli to odpowiednio zareagować.
 7. Ośrodek zapewnia:

  - Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.

  - Bezpieczeństwo pobytu, oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.

  - Profesjonalną i uprzejmą obsługę.

  - Na życzenie Gości udzielamy informacji związanych z pobytem i podróżą.

  - Na życzenie Gości budzimy o wyznaczonej porze.

 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu. Przedmioty do depozyty można pozostawić w recepcji.
 10. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika recepcji o jej wystąpieniu.
 11. Ośrodek nie dysponuje parkingiem strzeżonym.
 12. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za dokonanie wszelkiego rodzaju       uszkodzeń lub zniszczeń przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego      winy lub osób odwiedzających go.
 13. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji ośrodka.
 14. Zgubienie klucza to koszt 50 zł.
 15. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać od godziny 07:00 do 22:00.
 16. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 07:00.
 17. Na terenie budynków całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia palenia w którymś z pomieszczeń do rachunku  doliczony zostanie koszt jego odświeżenia wysokości 300 zł.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 19. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka albo też w inny sposób zakłócił pobyt pozostałych Gości, pracowników ośrodka lub funkcjonowanie ośrodka.
 20. Przedmioty pozostawione w pokoju po wyjeździe Gości będą odsyłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przechowywanie przedmiotów trwa dwa tygodnie.